החוק להפחתת השימוש במזומן

כצעד נוסף למאבק בהלבנת ההון וההון השחור, עבר במרץ האחרון חוק בכנסת להפחתת השימוש במזומן. החוק החדש מטיל הגבלות על מתן שיקים ותשלומים במזומן, כמו גם חובת דיווח על רכישת זכויות במקרקעין.

משרד שטיינמץ עמינח ושות’ מציגים את עיקרי החוק והגבלותיו על שימוש במזומן:

– אדם שאינו בעל עסק לא יבצע עסקת מזומן לעוסק הגבוהה מ- 11,000 ש”ח.
– בעל עסק לא ישלם במזומן או יקבל תשלום במסגרת עסקו, במידה שמחיר העסקה גבוה מ-11,000 ש”ח.
– אדם שאינו בעל עסק, לא יקבל תשלום במזומן או ישלם על עסקה, במידה שהעסקה עולה על 50,000.
– בעל עסק לא יבצע עסקת מזומן עם תייר, במידה שהעסקה עולה על 55,000 ש”ח.
– עורכי דין ורואי חשבון לא יקבלו במסגרת עבודתם, תשלום במזומן הגבוה מ- 11,000 ש”ח או 50,000 ש”ח, בהתאם לשירות העסקי.
– אדם לא יקבל או ישלם במזומן כשכר עבודה, תרומה או הלוואה (אלא אם מדובר בהלוואה באישור גוף פיננסי מפוקח) במידה שהסכום גבוה מ-11,000 ש”ח.
– אדם לא יקבל או ישלם במזומן כמתנה לאדם, במידה שהסכום גבוה מ- 50,000 ש”ח.


ההגבלות הנראות לעיל, לא תקפות בין קרובי משפחה (פרט לתשלום שכר עבודה), כמו גם רשות מרשויות המדינה בהתאם לצו.

החוק קובע גם מגבלות עבור השימוש בשיקים:

– עסוק לא יקבל או ירשום “שיק פתוח”, ללא שם המקבל המופיע הן כנסב והן כנפרע. האיסור הנראה לעיל חל על סכום וכל סוגי התשלומים, הן בעבור משכורת, עסקה, הלואה, תרומה או מתנה.
– אדם שאינו עסק לא יקבל שיק הגבוה מ-5000 ש”ח בעבור תרומה, הלוואה, שכר עבודה או עסקה אם שמו אינו מופיע על גבי השיק כנסב או כנפרע.
— אדם שאינו עוסק לא ישלם לאדם שאינו עוסק בשיק הגבוה מ-5000 ש”ח בעבור תרומה, הלוואה, שכר עבודה, עסקה או מתנה אם שם המקבל אינו מופיע על גבי השיק כנפרע או כנסב.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*